Art 44 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni pe piețele reglementate - Dispoziții generale -
Art. 44.
- Reviste (1)

(1) Toate operațiunile efectuate pe o piață reglementată vor fi realizate și vor fi înregistrate conform reglementărilor specifice. Regimul acestor operațiuni în privința elementelor, formei, mecanismului, condițiilor, efectelor, decontării, depozitării, compensării și înregistrării se stabilește prin regulamente și proceduri elaborate de piața reglementată și aprobate de C.N.V.M. Reglementările unei piețe organizate trebuie să fie accesibile publicului.

(2) Toate operațiunile efectuate pe o piață reglementată vor fi în mod obligatoriu decontate printr-un sistem de decontare autorizat de C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. și B.N.R. vor emite reglementări comune, supuse spre aprobare Ministerului Finanțelor Publice, privind evidența primară și contabilă a operațiunilor efectuate pe o piață reglementată.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 34 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 35 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 36 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 37 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 38 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 39 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 40 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 41 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 42 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 43 Dispoziții generale
Art 44 Dispoziții generale
Art 45 Dispoziții generale
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Dispoziții generale
Art 48 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 49 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 50 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 51 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 52 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Art 53 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Art 54 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
;
se încarcă...