Art 43 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Operațiuni pe piețele reglementate - Dispoziții generale -
Art. 43.
-

(1) Orice operațiune de vânzare, cumpărare, schimb, precum și orice altă operațiune translativă de proprietate, orice conversie sau exercitare a unui drept având ca obiect valori mobiliare sau alte instrumente financiare create în legătură cu valorile mobiliare emise de o societate deținută public se vor desfășura doar pe piețe reglementate și prin intermediul societăților de servicii de investiții financiare sau al altor intermediari autorizați de C.N.V.M. Reviste (1)

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele operațiuni: Modificări (1)

a) transferurile cu caracter oneros, tranzacții directe, care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1. părțile sunt soți sau rude ori afini până la gradul al treilea inclusiv sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu condiția ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul reglementărilor prezentei ordonanțe de urgență;

2. nici una dintre părțile implicate într-o tranzacție directă nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzacții, nu devine acționar semnificativ;

3. să nu depășească, într-o perioadă de 12 luni, 1% din totalul instrumentelor financiare de același tip și de aceeași clasă, puse în circulație de respectivul emitent;

4. sunt notificate C.N.V.M. și pieței de tranzacționare în termen de 3 zile lucrătoare;

b) transferurile de proprietate efectuate ca urmare a cesionării de acțiuni ale emitentului de către acesta personalului și conducerii;

c) în cazul fuziunilor, divizărilor și lichidărilor;

d) transferurile efectuate ca urmare a unei hotărâri judecătorești irevocabile și/sau în temeiul unui titlu executoriu;

e) operațiunile prevăzute la art. 135 alin. (2).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 33 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 34 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 35 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 36 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 37 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 38 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 39 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 40 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 41 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 42 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 43 Dispoziții generale
Art 44 Dispoziții generale
Art 45 Dispoziții generale
Art 46 Dispoziții generale
Art 47 Dispoziții generale
Art 48 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 49 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 50 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 51 Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Art 52 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Art 53 Tranzacționarea drepturilor de preferință
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
;
se încarcă...