Art 30 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Piețe reglementate - Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate -
Art. 30.
-

(1) Membrii consiliului de administrație al unei piețe reglementate trebuie să fie cetățeni români domiciliați în România, în vârstă de minimum 30 de ani, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani și o bună reputație civică și integritate morală. Modificări (1)

(2) Membrii consiliului de administrație al unei piețe reglementate, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv ai acestora nu pot face parte din conducerea unei alte piețe reglementate.

(3) Nu pot fi membri ai aceluiași consiliu de administrație al unei piețe reglementate soții sau rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv. Membrii consiliului de administrație nu pot ocupa funcții publice.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație al unei piețe reglementate va fi desemnată o altă persoană, validată de C.N.V.M., în conformitate cu actele constitutive ale pieței reglementate, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 20 Burse de valori
Art 21 Burse de valori
Art 22 Burse de valori
Art 23 Burse de valori
Art 24 Burse de valori
Art 25 Burse de valori
Art 26 Burse de valori
Art 27 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 28 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 29 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 30 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 31 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 32 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 33 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 34 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 35 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 36 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 37 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 38 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 39 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 40 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
;
se încarcă...