Art 27 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Piețe reglementate - Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate -
Art. 27.
-

(1) Piețele reglementate, altele decât bursele de valori, se înființează exclusiv ca societăți pe acțiuni. Capitalul social minim al unei piețe reglementate va fi stabilit de C.N.V.M. prin regulament.

(2) Procedura și documentația necesare autorizării se stabilesc prin regulament de către C.N.V.M.

(3) Piețele reglementate:

a) nu vor distribui dividende, profitul obținut fiind utilizat pentru perfecționarea sistemelor de operare;

b) nu vor acorda împrumuturi și garanții.

(4) Cel puțin două treimi din capitalul social al unei societăți reprezentând o piață reglementată trebuie să fie deținut de societățile de servicii de investiții financiare, care devin astfel membre ale acelei piețe. Un acționar al unei societăți reprezentând o piață reglementată nu poate deține direct sau prin persoane afiliate mai mult de 5% din acțiunile acesteia.

(5) Pentru autorizarea înființării unei piețe reglementate este necesară îndeplinirea condițiilor de operare stabilite prin reglementările C.N.V.M. Acestea se vor referi, între altele, la: modul de organizare, managementul, dotarea și resursele, procesul de tranzacționare și de încheiere a tranzacțiilor, supravegherea și controlul operațiunilor desfășurate pe piața respectivă.

(6) Piețele reglementate vor asigura respectarea normelor privind transparența și protecția investitorilor, prin distribuirea către investitori, societăți de servicii de investiții financiare și alte părți interesate a informațiilor legate de tranzacții, emitenți, instrumente tranzacționate și alte aspecte legate de activitatea desfășurată pe piață, conform reglementărilor specifice elaborate și făcute publice de consiliul de administrație al fiecărei piețe autorizate de C.N.V.M.

(7) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie de înființare sau de retragere a autorizației de funcționare a unei piețe reglementate. Orice decizie de suspendare a activității unei piețe reglementate, precum și motivele care au stat la baza acesteia se publică în două cotidiene de difuzare națională. C.N.V.M. va ține la dispoziția publicului evidența piețelor reglementate și a sancțiunilor aplicate acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 17 Burse de valori
Art 18 Burse de valori
Art 19 Burse de valori
Art 20 Burse de valori
Art 21 Burse de valori
Art 22 Burse de valori
Art 23 Burse de valori
Art 24 Burse de valori
Art 25 Burse de valori
Art 26 Burse de valori
Art 27 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 28 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 29 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 30 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 31 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Art 32 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 33 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 34 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 35 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Art 36 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Art 37 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
;
se încarcă...