Art 127 Transparența pieței | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Transparența pieței și egalitatea investitorilor - Transparența pieței -
Art. 127.
-

(1) Atunci când, ca urmare a unei operațiuni de achiziție sau de vânzare de valori mobiliare emise de o societate deținută public, procentul de drepturi de vot deținut de o persoană atinge sau depășește unul din pragurile/valoarea de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul acțiunilor, persoana respectivă și societatea de registru care ține registrul acționarilor la societate au obligația să informeze în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operațiunii, respectiv din momentul luării la cunoștință, în mod concomitent, societatea emitentă și C.N.V.M.

(2) Atunci când pragurile menționate la alin. (1) sunt atinse sau depășite de un grup de persoane, acestea obținând în acest fel calitatea de acționar semnificativ sau/și poziție de control, majoritară sau majoritară absolută, informarea societății emitente și a C.N.V.M. este obligatorie pentru toți membrii grupului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 117 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 118 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 119 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 120 Transparența pieței
Art 121 Transparența pieței
Art 122 Transparența pieței
Art 123 Transparența pieței
Art 124 Transparența pieței
Art 125 Transparența pieței
Art 126 Transparența pieței
Art 127 Transparența pieței
Art 128 Auditorii financiari
Art 129 Auditorii financiari
Art 130 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 131 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 132 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 133 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 134 Oferta publică obligatorie
Art 135 Oferta publică obligatorie
Art 136 Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
Art 137 Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
;
se încarcă...