Art 123 Transparența pieței | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Transparența pieței și egalitatea investitorilor - Transparența pieței -
Art. 123.
-

(1) Administratorii societăților deținute public vor prezenta în mod obligatoriu C.N.V.M. rapoarte curente, publicate obligatoriu în Buletinul C.N.V.M., în care vor declara orice act juridic încheiat de către societate cu administratori, angajați, acționari ai societății sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora, a căror valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Modificări (1)

(2) În cazul în care societatea încheie acte juridice cu persoanele menționate la alin. (1), vor fi respectate interesele acesteia în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

(3) Rapoartele vor menționa într-un capitol special actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea și vor preciza în mod obligatoriu următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, sumele datorate reciproc de părți, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată.

(4) Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății și orice alte informații cerute prin reglementările emise de C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 113 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 114 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 115 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 116 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 117 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 118 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 119 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 120 Transparența pieței
Art 121 Transparența pieței
Art 122 Transparența pieței
Art 123 Transparența pieței
Art 124 Transparența pieței
Art 125 Transparența pieței
Art 126 Transparența pieței
Art 127 Transparența pieței
Art 128 Auditorii financiari
Art 129 Auditorii financiari
Art 130 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 131 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 132 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 133 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
;
se încarcă...