Art 116 Reguli speciale privind societățile deținute public | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protecția investitorilor - Reguli speciale privind societățile deținute public -
Art. 116.
- Modificări (1)

(1) Sunt interzise aporturile în natură la majorarea capitalului social al societăților deținute public, cu excepția aporturilor constând din terenurile de incintă pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, și majorarea de capital social se efectuează de drept conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Adunarea generală a acționarilor nu va putea sub nici un motiv să suspende exercitarea drepturilor de preferință de către acționarii îndreptățiți.

(3) Prețul de subscriere pentru acționarii care își exercită dreptul de preferință se va calcula în mod obligatoriu prin adăugarea unei prime de emisiune cel puțin egală cu valoarea inflației comunicată de B.N.R. de la data ultimei majorări sau constituiri a capitalului social și va fi mai mic decât prețul de ofertă către public. Primele de emisiune se varsă într-un fond de rezervă cu care, în cel mult 6 luni, se va majora capitalul social prin creșterea valorii acțiunilor tuturor acționarilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor care a hotărât majorarea capitalului social prin aport în numerar va hotărî și majorarea valorii acțiunilor prin includerea fondului de rezervă creat din primele de emisiune rezultate după exercitarea dreptului de preferință, precum și a ofertei către public. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 106 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 107 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 108 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 109 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 110 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 111 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 112 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 113 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 114 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 115 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 116 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 117 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 118 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 119 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 120 Transparența pieței
Art 121 Transparența pieței
Art 122 Transparența pieței
Art 123 Transparența pieței
Art 124 Transparența pieței
Art 125 Transparența pieței
Art 126 Transparența pieței
;
se încarcă...