Art 107 Reguli speciale privind societățile deținute public | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Protecția investitorilor - Reguli speciale privind societățile deținute public -
Art. 107.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

Convocarea adunării generale a acționarilor societăților deținute public se va face prin publicarea convocatorului și prin transmiterea unei înștiințări C.N.V.M. și pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Reglementarea anterioară dată de Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 28/2002 cuprindea, în art. 107, drept condiție imperativă aregularității convocării adunării generale aacționarilor unei societăți deținute public, transmiterea unei înștiințări către C.N.V.M. și către piața pe care se tranzacționau valorile mobiliare respective. Pornind de la caracterul imperativ al normei din art. 107 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002, s-a arătat1 că neînștiințarea C.N.V.M. și apieței reglementate cu privire la convocarea adunării generale atrage nulitatea hotărârii AGA adoptate în aceste condiții. 
    1 F . Gârbaci, op. cit., p. 51.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 97 Falimentul participanților
Art 98 Principii generale
Art 99 Principii generale
Art 100 Principii generale
Art 101 Principii generale
Art 102 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 103 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 104 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 105 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 106 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 107 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 108 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 109 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 110 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 111 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 112 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 113 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 114 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 115 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 116 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 117 Reguli speciale privind societățile deținute public
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...