Art 106 Reguli speciale privind societățile deținute public | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Protecția investitorilor - Reguli speciale privind societățile deținute public -
Art. 106.
- Modificări (1)

(1) Acționarii care dețin individual cel puțin 5% sau împreună cel puțin 10% din acțiunile emise de societățile deținute public pot solicita trimestrial administratorilor sau cenzorilor societății rapoarte intermediare cu privire la operațiuni financiare din gestiunea acesteia.

(2) În urma solicitării prevăzute la alin. (1) administratorii sunt obligați să analizeze operațiunile respective, să întocmească rapoarte privind operațiunile financiare reclamate și să le pună la dispoziție solicitanților trimestrial. Operațiunile în legătură cu care se întocmesc rapoarte financiare intermediare pot fi reclamate pentru legalitate cenzorilor societății.

(3) Acționarii prevăzuți la alin. (1) vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze operațiunile financiare reclamate, care să întocmească un raport, înmânat și cenzorilor societății, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 96 Falimentul participanților
Art 97 Falimentul participanților
Art 98 Principii generale
Art 99 Principii generale
Art 100 Principii generale
Art 101 Principii generale
Art 102 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 103 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 104 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 105 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 106 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 107 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 108 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 109 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 110 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 111 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 112 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 113 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 114 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 115 Reguli speciale privind societățile deținute public
Art 116 Reguli speciale privind societățile deținute public
;
se încarcă...