Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Piețe reglementate -
CAPITOLUL 4
Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate

Art. 36. -

(1) Pe o piață reglementată sunt admise numai valori mobiliare și alte instrumente financiare înregistrate la O.E.V.M.

(2) Pe o piață reglementată sunt admise numai valori mobiliare și alte instrumente financiare pentru care se asigură accesul egal al investitorilor la informații.

(3) Admiterea unei emisiuni de valori mobiliare se extinde asupra tuturor valorilor mobiliare de același tip sau de aceeași clasă ale emitentului respectiv, care sunt în circulație la data admiterii.

(4) Regulamentele de admitere, menținere și retragere de pe piață a valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare vor fi elaborate de respectiva piață reglementată și vor fi aprobate de C.N.V.M.

Art. 37. -

După înregistrarea la O.E.V.M. titlurile de stat sunt de drept admise la cotare, la primirea de către piața reglementată a prospectului de emisiune din partea Ministerului Finanțelor Publice sau a agentului desemnat de acesta.

Art. 38. -

(1) Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise pe o piață reglementată trebuie să respecte cerințele acesteia privind obligațiile de transparență.

(2) Decizia cu privire la o cerere de admitere la tranzacționare se aduce la cunoștință solicitantului în termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii sau, în cazul în care piața reglementată solicită informații suplimentare în acest interval, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către solicitant a informațiilor respective.

Art. 39. -

(1) În cadrul fiecărei piețe reglementate pot funcționa secțiuni distincte cu condiții specifice privind admiterea, menținerea și retragerea instrumentelor financiare. Pentru secțiunile la care va exista o cotă emitentul va fi obligat să redacteze un document de prezentare sau un prospect în vederea listării și să se supună obligațiilor privind raportarea continuă și periodică, în conformitate cu regulamentele C.N.V.M. și ale pieței.

(2) În cazul admiterii la cotă emitentul va pune la dispoziție publicului informațiile conținute în prospect și va face un anunț cu privire la admitere cel puțin într-un ziar de difuzare națională, în conformitate cu regulamentele C.N.V.M. și ale pieței.

Art. 40. -

(1) Pentru a putea fi introduse în bursa de valori societățile deținute public trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

a) să aibă o capitalizare bursieră anticipată de cel puțin un milion de euro, exprimată în lei, sau un capital social reprezentând echivalentul în lei a cel puțin un milion de euro, în măsura în care valoarea capitalizării bursiere nu se poate anticipa;

b) să fi funcționat în ultimii 3 ani anteriori listării și să fi publicat situațiile financiare anuale pentru aceeași perioadă;

c) minimum 25% din acțiuni să fie deținute de public.

(2) Bursele de valori, cu aprobarea C.N.V.M., pot admite la cota oficială valori mobiliare emise de societăți deținute public care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (1).

Art. 41. - Modificări (1)

Prin reglementările proprii, supuse aprobării de către C.N.V.M., piața reglementată va stabili condițiile și procedura de suspendare a operațiunilor cu valori mobiliare și alte instrumente financiare în alte situații decât cele prevăzute la art. 34.

Art. 42. -

(1) Valorile mobiliare și alte instrumente financiare cotate sau tranzacționate pe o piață reglementată vor fi retrase de pe această piață o dată cu radierea înregistrării lor la O.E.V.M.

(2) Consiliul de administrație al pieței reglementate, respectiv comitetul bursei de valori, poate dispune retragerea de la cota oficială dacă apreciază că o piață ordonată a respectivelor valori mobiliare și alte instrumente financiare nu mai poate fi menținută sau restabilită.

(3) Retragerea de la tranzacționarea pe piețe reglementate a valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1), se va face numai cu aprobarea C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Burse de valori
Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Operațiuni pe piețele reglementate
Oferta publică
Falimentul participanților
Principii generale
Reguli speciale privind societățile deținute public
Transparența pieței și egalitatea investitorilor
Fondul de compensare a investitorilor
Societăți de servicii de investiții financiare cu sediul în România
Societățile de servicii de investiții financiare cu sediul în alt stat
;
se încarcă...