Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Piețe reglementate -
CAPITOLUL 3
Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate

Art. 32. -

(1) Pe o piață reglementată efectuează operațiuni numai participanții autorizați de C.N.V.M.

(2) Piața reglementată va stabili prin regulamentele sale, aprobate de C.N.V.M., condițiile de obținere și de menținere a calității de membru sau de alt tip de participant. Comitetul bursei de valori și, respectiv, consiliul de administrație al pieței reglementate sunt răspunzătoare de aplicarea acestor regulamente.

(3) Piața reglementată va permite accesul la operațiunile sale în calitate de membru sau de alt tip de participant acelor societăți de servicii de investiții financiare și altor entități autorizate de C.N.V.M., care îndeplinesc condițiile specifice pieței respective.

Art. 33. -

Numărul maxim de membri și de participanți ai unei piețe reglementate nu poate fi limitat.

Art. 34. - Modificări (1)

C.N.V.M. poate suspenda anumite sau toate operațiunile desfășurate pe o piață reglementată în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale și/sau apreciază că este imposibilă menținerea unei piețe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. Pe durata suspendării nu mai pot fi efectuate noi operațiuni, dar obligațiile rezultând din operațiunile efectuate anterior vor fi îndeplinite în termenii stabiliți.

Art. 35. -

În cazul retragerii de către C.N.V.M. a autorizației unei piețe reglementate, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operațiuni cu instrumente financiare pe acea piață, iar ordinele de negociere înregistrate de intermediari și încă neexecutate până la acea dată devin caduce, dând loc la restituirea depozitelor de titluri și sume, respectiv a comisioanelor încasate; operațiunile încheiate până la această dată urmează să fie finalizate la scadențele lor, intermediarii fiind ținuți conform contractelor încheiate cu clienții acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Burse de valori
Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Operațiuni pe piețele reglementate
Oferta publică
Falimentul participanților
Principii generale
Reguli speciale privind societățile deținute public
Transparența pieței și egalitatea investitorilor
Fondul de compensare a investitorilor
Societăți de servicii de investiții financiare cu sediul în România
Societățile de servicii de investiții financiare cu sediul în alt stat
;
se încarcă...