Guvernul României

Ordonanța nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

Modificări (17), Puneri în aplicare (9), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (73), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (13), Reviste (25), Doctrine (1), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduc tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier. Jurisprudență

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa maximă admisă de 12 tone sau mai mare, tarifele menționate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 1. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa maximă admisă sub 12 tone și pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă admisă, tarifele menționate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 2. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Pentru plata tarifelor menționate la alin. (1) utilizatorilor infrastructurii de transport rutier li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere, denumit rovinietă, pentru care, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va stabili modelul, forma și condițiile de eliberare.

(5) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier sunt structurate în funcție de durata de parcurs și de staționare pe rețeaua rutieră din România, astfel: o zi, 7 zile, o lună, 6 luni și un an. Modificări (2)

(6) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii naționali și străini ai infrastructurii de transport rutier.

(7) În cazul înstrăinării autovehiculului, rovinieta își menține valabilitatea. Modificări (4), Derogări (1), Jurisprudență

(8) În cazul scoaterii din uz a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier, corespunzătoare perioadei de neutilizare. Modificări (3)

Art. 2. - Modificări (2), Reviste (1)

(1) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa maximă admisă de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcție de numărul de osii ale autovehiculului și de emisiile poluante (EURO).

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa maximă admisă sub 12 tone și pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă admisă, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcție de tipul autovehiculului și de emisiile poluante (EURO).

Art. 3. - Modificări (6), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la art. 1 și 2: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) autovehiculele folosite de unitățile instituțiilor din sistemul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, de serviciul de pompieri, protecție civilă, poliție și alte servicii de urgență, autobuzele folosite exclusiv pentru transportul urban, precum și vehiculele folosite pentru întreținerea drumurilor;

b) autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul de mărfuri și persoane în interiorul localităților.

Art. 4. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta anuală care se poate procura prin oficiile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. și de la agențiile Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România". Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Art. 5. - Modificări (3)

Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza rovinieta, în funcție de durata de parcurs și de ședere pe rețeaua rutieră din România, care se poate procura de la agențiile Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat și în teritoriu, precum și prin oficiile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.

Art. 6. - Modificări (3), Jurisprudență

(1) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în valută liber convertibilă la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României la data cumpărării. Jurisprudență

(2) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României la data cumpărării. Jurisprudență

Art. 7. - Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor acorda licențe, respectiv cărți de identitate ale autovehiculelor și vor efectua inspecții tehnice numai pentru posesorii de autovehicule care utilizează infrastructura de transport rutier din România și care sunt în posesia rovinietei anuale. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Art. 8. - Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a deține rovinieta valabilă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (13), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), orice urmărire încetează. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) O dată cu aplicarea amenzii contravenționale posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a avea rovinieta valabilă li se suspendă certificatul de înmatriculare al autovehiculului și, după caz, licența de execuție pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(5) Contravenienții au obligația ca, în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contravenționale, să achite tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 9. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (6)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către: Jurisprudență, Reviste (2)

a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, din unitățile care funcționează sub autoritatea sau în subordinea acestuia; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (1)

b) ofițerii și subofițerii de poliție cu atribuții în controlul circulației. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 10. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 11. - Modificări (3), Jurisprudență

Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier nu exonerează utilizatorii infrastructurii de transport rutier de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", prevăzute de legislația în vigoare. Jurisprudență

Art. 12. - Modificări (3)

Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier se constituie venit la dispoziția Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanțarea lucrărilor de construcție, modernizare, întreținere și reparație a drumurilor naționale.

Art. 13. - Modificări (1)

În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (4), Jurisprudență

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 ianuarie 2002.

Nr. 15.

ANEXA Nr. 1 Modificări (4), Referințe (1), Reviste (3)

INTRODUCEREA ETAPIZATĂ
a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier de la 1 iulie 2002 pentru autovehiculele
de transport marfă cu masa mai mare sau egală cu 12 t
Numărul de axe Durata de parcurs și staționare în ROMÂNIA Tariful în EURO în perioada 1 iulie 2002 - 31 decembrie 2004 Tariful în EURO în perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007 Tariful în EURO în perioada După 1 ianuarie 2008
NON-EURO EURO I EURO II și peste NON-EURO EURO I EURO II și peste NON-EURO EURO I EURO II și peste
maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 2 2 2 5 5 5 8 8 8
7 zile 10 9 8 19 17 15 32 29 25
30 zile 35 31 27 69 61 54 115 102 90
6 luni 173 153 135 346 306 270 576 510 450
12 luni 288 255 225 576 510 450 960 850 750
maximum 4 axe (inclusiv) 1 zi 2 2 2 5 5 5 8 8 8
7 zile 16 14 13 31 28 25 52 47 42
30 zile 56 50 45 112 101 90 186 168 150
6 luni 279 252 225 558 504 450 930 840 750
12 luni 465 420 375 930 840 750 1.550 1.400 1.250
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2 Modificări (2), Jurisprudență

INTRODUCEREA ETAPIZATĂ
a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier de la 1 iulie 2002 pentru
autovehicule având masa maximă admisă sub 12,0 tone și pentru autovehicule de transport pasageri
Tip vehicul Durata de parcurs și Tariful în EURO în perioada 01.07.2002 - 31.12.2004 Tariful în EURO în perioada 1.01.2005 - 31.12.2007 Tariful în EURO începând cu 1.01.2008
Tip staționare în ROMÂNIA NON- EURO EURO I EURO II și peste NON- EURO EURO I EURO II și peste NON- EURO EURO I EURO II și peste
autoturisme 1 zi 0 0 0 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0
7 zile 0 0 0 3,0 2,4 1,8 5,0 4,0 3
30 zile 0 0 0 6,0 4,8 3,6 10 8 6
6 luni 0 0 0 15,0 12,0 9,0 25 20 15
12 luni 0 0 0 24,0 21,0 16,8 40 35 28
microbuze 1 zi 0 0 0 4,2 3,6 3,0 7 6 5
7 zile 0 0 0 15,0 12,0 9,0 25 20 15
30 zile 0 0 0 54,0 48,0 39,0 90 80 65
6 luni 0 0 0 156,0 138,0 114,0 260 230 190
12 luni 0 0 0 216,0 210,0 204,0 360 350 340
autobuze și autocare 1 zi 0 0 0 4,8 4,2 3,6 8 7 6
7 zile 0 0 0 16,8 14,4 12,0 28 24 20
30 zile 0 0 0 60,0 54,0 48,0 100 90 80
6 luni 0 0 0 318,0 282,0 240,0 530 470 400
12 luni 0 0 0 510,0 450,0 390,0 850 750 650
marfă 0-3,5 t 1 zi 0 0 0 1,2 1,2 1,2 2 2 2
7 zile 0 0 0 6,0 5,4 4,8 10 9 8
30 zile 0 0 0 21,0 18,0 15,0 35 30 25
6 luni 0 0 0 54,0 48,0 39,0 90 80 65
12 luni 0 0 0 90,0 78,0 60,0 150 130 100
marfă 3,5-7,0 t* 1 zi 2,4 1,8 1,5 4,8 3,6 3,0 8 6 5
7 zile 8,4 6,9 5,4 16,8 13,8 10,8 28 23 18
30 zile 30,0 27,0 22,5 60,0 54,0 45,0 100 90 75
6 luni 90,0 75,0 60,0 180,0 150,0 120,0 300 250 200
12 luni 120,0 114,0 105,0 240,0 228,0 210,0 400 380 350
marfă 7-12,0 t** 1 zi 2,4 2,1 1,8 4,8 4,2 3,6 8 7 6
7 zile 9,0 7,5 6,0 18,0 15,0 12,0 30 25 20
30 zile 31,5 28,5 25,5 63,0 57,0 51,0 105 95 85
6 luni 165,0 147,0 129,0 330,0 294,0 258,0 550 490 430
12 luni 270,0 240,0 210,0 540,0 480,0 420,0 900 800 700
Obs: *) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2004.
**) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2003
Modificări (2)

NOTĂ: Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
ABROGAREA DISPOZIȚIILOR LEGALE CARE AU CONSTITUIT TEMEI DE DREPT PENTRU OBLIGAREA CONTRAVENIENTULUI LA PLATA DESPĂGUBIRILOR. APLICAREA RETROACTIVĂ A LEGII CONTRAVENȚIONALE FAVORABILE CONTRAVENIENTULUI
Cine răspunde pentru lipsa rovinietei
Decizia nr. 373 din 31 mai 2018
Cine va fi amendat pentru lipsa rovinietei: noul sau fostul proprietar?
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Procesul verbal de contravenție pentru lipsa rovinietei trebuie să conțină semnătura agentului constatator!
O altă interpretare a dispozițiilor art. 713 alin. (2) C. proc. civ.
9. Cerere de repunere în termenul de formulare a plângerii contravenționale. Modalitatea de invocare a motivelor de nulitatea a procesului-verbal de constatare a contravenției. Aplicabilitatea deciziilor pronunțate de ICCJ în soluționarea recursurilor în interesul legii
Cine suportă amenda pentru lipsa rovinietei valabile, când se dovedește că vehiculul a fost înstrăinat ?
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2018 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenției"
;
se încarcă...