Guvernul României

Ordonanța nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Doctrine (1)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 15 septembrie 2004.

În vigoare de la 31 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate. Modificări (3)

(2) Cartea electronică de identitate conține date în format tipărit și în formă electronică.

Art. 2. -

(1) Cărțile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din cadrul consiliilor locale.

(2) Coordonarea și controlul metodologic al activității de eliberare a cărților electronice de identitate se asigură în mod unitar de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor.

Art. 3. - Modificări (2), Doctrină (1)

Cărțile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 4. -

(1) Autoritățile publice centrale și locale, precum și serviciile descentralizate județene au obligația să asigure echipamentele și programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetățenilor la serviciile electronice ale administrației publice.

(2) Asigurarea cu echipamente și programe informatice a autorităților și instituțiilor publice se va realiza eșalonat, astfel: Modificări (2)

a) în municipiile reședință de județ, până la data de 31 iulie 2007; Modificări (1)

b) în celelalte municipii și orașe, până la data de 31 decembrie 2008; Modificări (1)

c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Actualele cărți de identitate și buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilității lor.

(2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor vor emite în continuare cărți de identitate.

Art. 6. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, precum și forma și conținutul cărții electronice de identitate.*)

*) Precizăm că art. 6 din forma republicabilă - fost art. 5 - a fost modificat prin Legea nr. 285/2003; ulterior, Legea nr. 126/2004 a instituit un nou termen de adoptare a normelor metodologice, însă art. 5 nu a fost abrogat expres.

Reproducem mai jos cuprinsul art. II din Ordonanța Guvernului nr. 24/2004 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 126/2004:

"

Art. II. -

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, precum și forma și conținutul cărții electronice de identitate."

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Instituțiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 6 sunt următoarele: Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Ministerul Administrației și Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituțiile menționate la alin. (1).

(3) Conținutul de date al cărții electronice de identitate, precum și libera circulație a acesteia vor fi supuse avizării instituției Avocatul Poporului de către Ministerul Administrației și Internelor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...