Art 5 | Ordonanță 34/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 5. -

(1) Autoritatea de reglementare va lua toate măsurile necesare pentru a încuraja și, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, accesul și interconectarea în condiții adecvate, precum și interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficienței economice, promovării concurenței și ale maximizării beneficiului utilizatorului final.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special, fără a aduce atingere măsurilor care ar putea fi luate, în conformitate cu prevederile art. 8, față de persoanele care dețin o putere semnificativă pe piață, impunerea următoarelor obligații: Modificări (2)

a) obligații în sarcina persoanelor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligația de a asigura interconectarea rețelelor acestor persoane, dacă impunerea acestor obligații este necesară pentru asigurarea conectivității între utilizatorii finali;

b) obligația operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate care sunt menționate expres în acest scop în hotărârea Guvernului adoptată în conformitate cu prevederile art. 6, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligații este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.

(3) În cazul în care impune unui operator obligații de furnizare a accesului în condițiile art. 12, autoritatea de reglementare poate stabili condiții tehnice sau operaționale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau de către beneficiarii accesului, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcționării normale a rețelei. Modificări (1)

(4) Obligațiile și condițiile impuse în conformitate cu alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii. Modificări (1)

(5) Autoritatea de reglementare are dreptul să stabilească, în conformitate cu prevederile alin. (1) și (4), condițiile în care se realizează interconectarea sau accesul, din proprie inițiativă sau, în lipsa acordului părților, la cererea uneia dintre părți. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 34/2002:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
;
se încarcă...