Art 2 | Ordonanță 34/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) rețea de comunicații electronice - sistemele de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum și orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații prin satelit, rețelele fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet) și rețelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, rețelele utilizate pentru transmiterea comunicației audiovizuale și rețelele de cablu TV, indiferent de tipul informației transportate; Modificări (2), Jurisprudență

b) serviciu de comunicații electronice - un serviciu, furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin rețelele de comunicații electronice, inclusiv serviciile de telecomunicații și serviciile de transmisie prin rețelele utilizate pentru comunicații audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conținutul transmis prin intermediul rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conținut; de asemenea, nu se includ serviciile societății informaționale care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul rețelelor de comunicații electronice; Modificări (1)

c) rețea publică de comunicații - o rețea de comunicații electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, indiferent dacă aceste servicii sunt accesibile publicului direct sau prin intermediul altei rețele de comunicații electronice;

d) infrastructură asociată - acele resurse asociate cu o rețea de comunicații electronice sau cu un serviciu de comunicații electronice care permit sau susțin furnizarea de servicii prin intermediul rețelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces restricționat și ghidurile electronice de programe;

e) sistem de acces restricționat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restricționat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;

f) operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziție terților o rețea publică de comunicații sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispoziție terților o rețea publică de comunicații;

g) utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicații electronice destinat publicului;

h) abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în vederea furnizării unor asemenea servicii;

i) utilizator final - un utilizator care nu instalează, nu operează, nu controlează și nu pune la dispoziție terților o rețea publică de comunicații și care nu furnizează servicii de comunicații electronice destinate publicului;

j) acces - reprezintă punerea la dispoziția unui terț de imobile, echipamente sau servicii, în condiții determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice; accesul cuprinde, printre altele:

- accesul la elemente ale rețelei și la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau non-fixe, incluzând accesul la bucla locală și la infrastructura și serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;

- accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte și piloni;

- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistență operațională;

- accesul la sisteme de translatare a numerelor sau la sistemele care au o funcționalitate echivalentă;

- accesul la rețele fixe și mobile, în special pentru roaming;

- accesul la sistemele de acces restricționat pentru serviciile de televiziune digitală;

- accesul la serviciile de rețele virtuale;

k) acces necondiționat - furnizarea de acces la imobile, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiționată de:

- achiziția concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

- achiziția unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizării tipului de acces solicitat;

- impunerea oricăror condiții comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

l) interconectare - legătura fizică și logică realizată între rețelele publice de comunicații utilizate de aceeași persoană sau de persoane diferite, pentru a permite utilizatorilor unei persoane să comunice cu utilizatorii aceleiași persoane sau ai unei persoane diferite ori să aibă acces la serviciile furnizate de o terță persoană; serviciile pot fi utilizate de către părțile implicate sau de către alte părți care au acces la rețeaua respectivă; interconectarea este o formă particulară de acces realizată de operatorii de rețele publice de comunicații;

m) serviciu de programe de televiziune pentru ecran lat - un serviciu de programe de televiziune care constă, în tot sau în parte, în programe produse și editate pentru a fi afișate pe toată suprafața ecranului în format lat; formatul 16:9 este formatul de referință pentru serviciile de programe de televiziune pentru ecran lat;

n) buclă locală - circuitul fizic care conectează punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezență al abonatului cu repartitorul sau cu un echipament echivalent dintr-o rețea publică de telefonie fixă;

o) subbuclă locală - acea buclă locală parțială care conectează punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezență al abonatului cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o rețea publică de telefonie fixă;

p) acces partajat la bucla locală - furnizarea unui acces la bucla locală sau la subbucla locală a operatorului, care să permită beneficiarului utilizarea frecvențelor nonvocale ale spectrului de frecvențe disponibil pe perechea de fire metalice torsadate; bucla locală poate fi utilizată în continuare de către operator în vederea furnizării serviciului de telefonie către public;

q) colocare - furnizarea spațiului fizic și a resurselor tehnice necesare depozitării și conectării corespunzătoare a echipamentului aparținând beneficiarului acestei forme de acces;

r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice furnizate printr-o rețea publică de comunicații de a primi și transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicații electronice atunci când aceștia nu se află în aria geografică de acoperire a rețelei respective, prin intermediul unei alte rețele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între operatorii sau furnizorii de servicii implicați;

s) ofertă de referință - acea ofertă comercială, realizată în condițiile prezentei ordonanțe, prin intermediul căreia un operator își asumă obligația de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligații, în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;

t) servicii paneuropene - acele servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde și practici comerciale comune.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 34/2002:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
;
se încarcă...