Art 18 | Ordonanță 34/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 18. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții:

a) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) și (4);

b) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b); Modificări (1)

c) încălcarea obligației de negociere prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b);

d) încălcarea obligației de nedivulgare prevăzute la art. 4 alin. (5);

e) nerespectarea condițiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3);

f) nerespectarea condițiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5);

g) încălcarea obligațiilor de nediscriminare prevăzute la art. 10;

h) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(3); Modificări (1)

i) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3);

j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispozițiilor de control al tarifelor date în aplicarea art. 13;

k) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1);

l) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 14.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: Modificări (3)

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a) și b);

b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de peste 25.000.000.000 lei, cu amendă în sumă de până la 5% din cifra de afaceri, pentru faptele prevăzute la lit. c)-l).

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

(4) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ținându-se seama de gravitatea faptei și a consecințelor sale asupra concurenței, după criteriile cifrei de afaceri a furnizorului sau operatorului respectiv. Modificări (1)

(5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 34/2002:
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
;
se încarcă...