Art 14 | Ordonanță 34/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 14. -

(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu poziție semnificativă pe piața furnizării de buclă locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligația de a publica o ofertă de referință pentru accesul necondiționat la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate. Modificări (1)

(2) Oferta de referință realizată în condițiile alin. (1) trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(3) Ofertei de referință realizate în condițiile alin. (1) îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (2)-(5).

(4) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a accepta toate cererile de acces la bucla locală și la infrastructura asociată primite, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(5) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a pune la dispoziție solicitanților, în aceleași condiții cu acelea oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor săi, acele resurse asociate cu furnizarea accesului necondiționat la bucla locală, în special în ceea ce privește colocarea, conexiunile și sistemele software relevante.

(6) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația să aplice tarife fundamentate pe costuri pentru accesul necondiționat la bucla locală și la infrastructura asociată.

(7) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a include în oferta de referință clauzele impuse de autoritatea de reglementare în vederea asigurării respectării principiilor nediscriminării, concurenței loiale, eficienței economice și ale maximizării beneficiilor utilizatorilor.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 34/2002:
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
;
se încarcă...