Art 2 | Ordonanță 54/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. -

(1) Obiectul de activitate al centrului îl constituie derularea proiectului româno-japonez pentru reducerea riscului seismic la clădiri și structuri, precum și a altor proiecte naționale și internaționale și se realizează, în principal, prin următoarele activități:

a) elaborarea de tehnici noi de consolidare a clădirilor și structurilor vulnerabile la cutremur;

b) elaborarea de coduri noi de proiectare antiseismică;

c) instrumentarea seismică a municipiului București și a zonelor dens construite din România;

d) transferarea cunoștințelor avansate privind protecția antiseismică către specialiști și elaborarea de materiale documentare privind educația antiseismică a populației;

e) asigurarea pregătirii tehnice de specialitate prin stagii de pregătire, de studii și documentare, seminarii, cursuri și instruiri, în țară și în străinătate;

f) promovarea cooperării internaționale în domeniul managementului riscului seismic;

g) editarea și tipărirea studiilor și publicațiilor specifice domeniului său de activitate;

h) alte activități care decurg din derularea proiectelor.

(2) Activitățile centrului sunt asigurate în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor-INCERC București și Universitatea Tehnică de Construcții din București, prin organizarea și utilizarea în comun a laboratoarelor de încercări, pe bază de protocoale încheiate în acest scop.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 54/2002:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...