Guvernul României

Ordonanța nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (39), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (9), Reviste (32), Doctrine (2), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 01 februarie 2002.

În vigoare de la 01 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (12), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11)

Executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă. Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 2. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (2)

Ordonatorii principali de credite bugetare au obligația să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condițiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii și ale instituțiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plății sumelor stabilite prin titluri executorii. Jurisprudență

Art. 3. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Reviste (14)

În procesul executării silite a sumelor datorate de către instituțiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operațiuni privind plăți dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare și a destinațiilor aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 ianuarie 2002.

Nr. 22.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
1. Compatibilitatea dispozițiilor din O.G. nr. 22/2002 cu dispozițiile art. 6 par. 1 din convenția europeană a drepturilor omului și cu cele ale art. 1 din primul protocol adițional la convenție
Omisiunea autorității administrative de a pune în executare o decizie jurisdicțională prin care aceasta este obligată la recalcularea pensiei. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Kantarelis contra Greciei. Jurisprudență națională
Concediere ilegală. Despăgubiri. Inaplicabilitatea O.U.G. nr. 71/2009
Considerații despre executarea hotărârilor în contencios administrativ
Considerații privind caracterul juridic al somației de plată comunicate potrivit dispozițiilor O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Autoritatea de lucru judecat. Calitatea de acționar a AAAS. Sechestru. Recurs
CJUE referitor la rambursarea taxei auto eșalonat, pe o perioadă de 5 ani
CJUE referitor la rambursarea taxei auto eșalonat, pe o perioadă de 5 ani
Admitere recurs în interesul legii. Chemarea în garanție a Ministerului Finanțelor Publice în litigiile vizând acordarea unor drepturi de natură salarială personalului bugetar sau a ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006
Cerere de suspendare a executării silite a hotărârii judecătorești pronunțată de o curte de apel, prin care au fost acordate drepturi salariale, reprezentând plata actualizată a sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică. Competența
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...