Parlamentul României

Legea nr. 106/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 18 martie 2002.

În vigoare de la 18 martie 2002 până la 11 noiembrie 2009, fiind abrogat prin Lege 329/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 81 din 30 august 2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 3, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Institutul Național de Administrație este condus de un consiliu de administrație format din câte un reprezentant al următoarelor instituții și organizații: Ministerul Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Național de Administrație, Federația Autorităților Locale din România, Asociația secretarilor unităților administrativ-teritoriale din România.

(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) și Agenția Națională a Funcționarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul instituției publice și care au funcția de secretar de stat, director general sau o funcție echivalentă. Reprezentantul Institutului Național de Administrație este directorul general al acestuia."

2. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Consiliul de administrație este format din: președinții consiliilor județene ale județelor arondate centrelor regionale de formare continuă, primarul municipiului pe raza căruia își are sediul central regional, respectiv primarii sectoarelor municipiului București, precum și 1-2 reprezentanți ai Ministerului Administrației Publice."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

București, 8 martie 2002.

Nr. 106.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...