Art 22 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă | Lege 346/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale - Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă -
Art. 22. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Asigurații au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor și afecțiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:

a) asistență medicală de urgență la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate și în unitățile spitalicești; Modificări (1)

b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente, prescrise de medic;

c) servicii medicale în spitale sau în clinici specializate pentru boli profesionale;

d) tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate;

e) servicii de chirurgie reparatorie;

f) cure balneoclimaterice;

g) investigații de specialitate și analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

(2) Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 și pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestații și servicii:

a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente;

b) servicii medicale în spitale, în secții sau unități sanitare cu personalitate juridică, specializate pentru boli profesionale;

c) tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate;

d) servicii de chirurgie reparatorie;

e) cure balneoclimaterice;

f) dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice.

(3) Fondurile necesare decontării prestațiilor și serviciilor prevăzute la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2002:
Art 12 Raporturile de asigurare și riscurile asigurate
Art 13 Raporturile de asigurare și riscurile asigurate
Art 14 Raporturile de asigurare și riscurile asigurate
Art 15 Raporturile de asigurare și riscurile asigurate
Art 16 Obiectivele asigurării
Art 17 Obiectivele asigurării
Art 18 Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
Art 19 Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
Art 20 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
Art 21 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
Art 22 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
Art 23 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
Art 24 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
Art 25 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
Art 26 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
Art 27 Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă
Art 28 Prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională
Art 29 Prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională
Art 30 Prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională
Art 31 Prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională
Art 32 Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
;
se încarcă...