Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 90/635/2014 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piață numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a brichetelor fantezie

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 90/635

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, și ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

în conformitate cu Decizia 2014/61/UE de punere în aplicare a Comisiei din 5 februarie 2014 de prelungire a valabilității Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piață decât brichete cu caracteristici de siguranță pentru copii și să interzică introducerea pe piață a brichetelor fantezie,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piață numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a brichetelor fantezie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2015."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Marius Alexandru Dunca
p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Romeo-Florin Nicolae,
vicepreședinte
;
se încarcă...