Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 aprilie 2014 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Codul Fiscal 2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că sectorul transporturilor de bunuri poate influența pe orizontală evoluția prețurilor în întreaga economie națională, precum și necesitatea menținerii competitivității la nivel internațional a transportului de călători,

pentru a preîntâmpina posibilele efecte negative ale creșterii nivelului de accize pentru motorină cu 70 euro/1.000 litri începând cu data de 1 aprilie 2014 pentru sectorul transporturilor de bunuri și de persoane, se prevede acordarea unui nivel de accize diferențiat cu 40 euro/1.000 litri față de nivelul standard, cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat.

În considerarea faptului că această măsură este compatibilă cu prevederile art. 7 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității,

luând în considerare faptul că această situație aduce atingere interesului public general și constituie un motiv de urgență deosebită și extraordinară, a cărui reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

După alineatul (5) al articolului 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferențiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licențiați în Uniunea Europeană. Condițiile, procedura și termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. -

Măsurile instituite potrivit prevederilor art. I se aplică cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziționată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 martie 2019, cu încadrarea în creditele de angajament și bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale".

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 2 aprilie 2014.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...