Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Modificări (1)

Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția generală de programare bugetară și Direcția generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile din structurile acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 31 martie 2014.

Nr. 496.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
privind dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Școala de Finanțe Publice și Vamă

CERTIFICAT DE ATESTARE
a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi

Doamnei/Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) în anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul/municipiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i se atestă cunoștințele dobândite în domeniul Sistemului european de conturi.

Prezentul certificat poate fi utilizat numai pentru a dovedi că beneficiarul acestuia îndeplinește condiția specifică pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și nu înlocuiește celelalte condiții de ocupare a postului.

Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seria . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .

Data eliberării: anul . . . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...