Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 3 alin. (2) din Metodologia privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 369/2013,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Procedura specifică de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile procedurii prevăzute la art. 1, propusă de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și avizată de Ministerul Educației Naționale, se duc la îndeplinire de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

București, 25 martie 2014.

Nr. 146.

ANEXĂ

PROCEDURA SPECIFICĂ
de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate

;
se încarcă...