Parlamentul României

Legea nr. 570/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 30 octombrie 2002.

În vigoare de la 30 octombrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 128 din 31 august 2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ
privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în
regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice
de către Ministerul de Interne"

2. Alineatele (1)-(3) și (6) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice și/sau juridice în regim de urgență de Ministerul de Interne, prin unitățile sale, se instituie tarifele de urgență prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Tarifele se percep pentru prestarea serviciilor, la cererea expresă a persoanei de a fi efectuate în regim de urgență.

(3) Tarifele se achită, pe bază de chitanță, înainte de efectuarea serviciului corespunzător, la casieriile unităților care prestează aceste activități.

...............................................................................................

(6) Sumele încasate corespunzător tarifelor de urgență reprezintă venituri extrabugetare ale Ministerului de Interne, cu titlu permanent, și se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație."

3. La articolul 2, punctele 3 și 5 vor avea următorul cuprins:

"

3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A, C, D și E, prestate în regim de urgență, se percep tarife suplimentare de 100.000 lei, care se achită anticipat, pe bază de chitanță, la casieriile unităților care prestează aceste activități. În situația în care prestațiile nu sunt efectuate în regim de urgență, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităților care trebuiau să efectueze prestațiile, procedându-se la anularea chitanței, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.

...............................................................................................

5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgență, corespunzătoare tarifelor suplimentare, vor fi reținute integral de către Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, și se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație."

4. Anexa va avea următorul cuprins:

"

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

LISTA
cuprinzând serviciile prestate în regim de urgență către persoanele fizice și juridice de Ministerul de Interne, prin unitățile sale, și tarifele de urgență percepute pentru desfășurarea acestor activități"
"Nr. crt. Denumirea prestației Termenul de efectuare a prestației Cuantumul tarifului (lei) Actele normative în baza cărora se efectuează, prestațiile reglementate
în regim normal În regim de urgență În regim normal În regim de urgență
1. Avizarea de urgență a efectuării lucrărilor și a amplasării obiectivelor social-economice În zona drumului public 30 de zile 5 zile 200.000 500.000 a) Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, republicat, cu modificările ulterioare - art. 2 și 5;
b) Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, republicat, cu modificările ulterioare - art. 4;
c) Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare - art. 30, 44 și 52
2. Autorizația pentru cumpărarea armei la titularul de permis 30 de zile 15 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor art. 10, 11, 14, 54 și 55
3. Autorizația de funcționare la magazinele care comercializează arme, în condițiile în care acestea au fost avizate de organele de protecție a muncii 30 de zile 15 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor art. 54 și 55
4. Eliberarea avizului de funcționare pentru atelierele de reparat arme 30 de zile 15 zile 2.000.000 5.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 53, 54 și 55
5. Eliberarea unui nou permis de armă 30 de zile 15 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor - art. 24
6. Înscrierea de arme în permisul de armă 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 17;
b) Hotărârea Guvernului nr. 679/1997 pentru aprobarea Regulamentului armelor de foc și al munițiilor
- art. 4
7. Radierea de arme din permisul de armă și evidențe 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 17 alin. 2;
b) Hotărârea Guvernului nr. 679/1997 pentru aprobarea Regulamentului armelor de foc și al munițiilor
- art. 4
8. Schimbări de domiciliu în permisul de armă și evidențe 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 23
9. Eliberarea autorizației de deținere a materiilor explozive 30 de zile 15 zile 2.000.000 5.000.000 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 8 și 11
10. Avizări artificieri 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 25 și 27
11. Avizarea/autorizarea societăților comerciale pentru a efectua operațiuni cu arme de foc și muniții 30 de zile 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor art. - 53, 54, 66 și 67
12. Acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate a societăților comerciale a operațiunilor cu arme de foc și muniții 30 de zile 15 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 54 și 55
13. Acordarea avizului pe licențele de import-export pentru armele de foc, muniții și materii explozive 30 de zile 10 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor
- art. 66;
b) Hotărârea Guvernului nr. 679/1997 pentru aprobarea Regulamentului armelor de foc și al munițiilor
- art. 41;
c) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 2
14. Avizarea planurilor de pază pentru agenții economici 30 de zile 10 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările ulterioare - art. 5
15. Eliberarea unui certificat de cazier judiciar 10 zile 3 zile 2.000 50.000 a) Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar - art. 16
16. Aviz pentru executarea unor activități pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cum sunt: mineritul, exploatările de țiței, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătățiri funciare și irigații, îndiguirile, lucrările sau construcțiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condițiilor de navigație, construcțiile și amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările sau prospectările geologice 30 de zile 10 zile 300.000 500.000 a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României - art. 39
17. Aviz pentru desfășurarea activităților de pescuit industrial și sportiv în apele de frontiera, apele maritime interioare și în marea teritorială 15 zile 2 zile 50.000 100.000 a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României - art. 40
18. Aviz pentru desfășurarea unor activități de agrement și sportive, altele decât pescuitul sportiv în apele de frontiera 15 zile 2 zile 50.000 200.000 a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României - art. 42 alin. (1)
19. Aviz pentru desfășurarea activității de vânătoare organizată pe adâncimea de 500 m de la fâșia de protecție a frontierei de stat, la frontiera externă sau la culoarul de frontiera la frontieră internă, către interior 30 de zile 5 zile 200.000 300.000 a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României - art. 44 alin. (2)
20. Aviz pentru desfășurarea, în punctele de trecere a frontierei de stat, a altor activități decât efectuarea controlului de frontiera 30 de zile 15 zile 500.000 1.000.000 a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României - art. 45 alin. (1)
21. Activitatea de examinare psihologică desfășurată de Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne 7 zile 48 de ore 100.000 125.000 a) Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică - art. 26 și 34
22. Autorizare societăți specializate de pază 30 de zile 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările ulterioare - art. 21, 22 și 221 alin. (1)
23. Autorizare persoane fizice și juridice specializate în proiectarea, producerea, instalarea și întreținerea mijloacelor tehnice de alarmă 30 de zile 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu modificările ulterioare - art. 33
24. Autorizarea titularului pentru port armă și eliberare permise 45 de zile 20 de zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor - art. 16
25. Autorizarea pentru amplasarea, construirea și omologarea poligoanelor de tir 30 de zile 10 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor - art. 35
26. Eliberarea unei noi autorizații de deținere a materiilor explozive 30 de zile 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 11
27. Eliberarea autorizației pentru depozite de materii explozive 30 de zile 15 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările ulterioare - art. 9"
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 23 octombrie 2002.

Nr. 570.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...