Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 342/2014 privind acreditarea unității sanitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru activitatea de transplant renal

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 01 aprilie 2014.

În vigoare de la 01 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.036/2014 al Direcției de strategii și politici în sănătate din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 463 din 18 martie 2014, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 17.853 din 18 martie 2014,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, calea București nr. 25-27, județul Brașov, pentru activitatea de transplant renal.

Art. 2. -

(1) Acreditarea unității sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecțiilor efectuate în condițiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale în vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor inițiale de acreditare intervenită în cadrul unității acreditate se notifică Agenției Naționale de Transplant în vederea reacreditării.

Art. 3. -

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov, Agenția Națională de Transplant, precum și unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu

București, 27 martie 2014.

Nr. 342.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...