Art 3 Programul de protecție a martorilor | Lege 682/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Programul de protecție a martorilor -
Art. 3.
- Puneri în aplicare (1)

(1) În cadrul Ministerului de Interne și în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române se înființează Oficiul Național pentru Protecția Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M., la nivel de direcție.

(2) O.N.P.M. are următoarele atribuții:

a) primește propunerile de includere în Program și ordonanța, respectiv încheierea, prevăzute la art. 8, după caz;

b) ia toate măsurile necesare în vederea includerii Programului și urmărește realizarea acestuia în cele mai bune condiții;

c) desemnează o persoană de legătură între martorul protejat și O.N.P.M., precum și o altă persoană nominalizată în Protocolul de protecție, care să asigure această legătură în situații critice;

d) încheie Protocolul de protecție cu fiecare martor protejat și întocmește și include schema de sprijin a acestuia;

e) organizează o bază de date proprie, în care include, stochează și prelucrează propunerile de includere în Program;

f) asigură confidențialitatea deplină a informațiilor și datelor gestionate;

g) gestionează, cu aprobarea ministrului de interne, fondurile bănești necesare includerii Programului, primite de la bugetul de stat, precum și din programele de finanțare externă.

(3) Fondurile bănești necesare pentru includerea Programului vor fi incluse într-un capitol distinct al bugetului Ministerului de Interne, cu denumirea "Fonduri pentru Programul de protecție a martorilor". Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 682/2002:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Programul de protecție a martorilor
Art 4 Programul de protecție a martorilor
Art 5 Programul de protecție a martorilor
Art 6 Programul de protecție a martorilor
Art 7 Programul de protecție a martorilor
Art 8 Programul de protecție a martorilor
Art 9 Programul de protecție a martorilor
Art 10 Programul de protecție a martorilor
Art 11 Programul de protecție a martorilor
Art 12 Programul de protecție a martorilor
Art 13 Programul de protecție a martorilor
;
se încarcă...