Parlamentul României

Legea nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2001
Formă aplicabilă de la 25 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare și de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl au persoanele cu drept de decizie, stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Art. 18. -

În scopul executării în siguranță a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Ministerul Apărării Naționale, prin structurile de specialitate ale Forțelor Aeriene, poate da dispoziții de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spațiu aerian al României.

Art. 19. -

Transmiterea datelor, dispozițiilor și ordinelor cu privire la clarificarea situației aeriene și acțiunile împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României au prioritate în toate sistemele de comunicații naționale.

Art. 20. -

(1) Datele obținute, demersurile făcute, dispozițiile și ordinele date cu privire la aeronava care utilizează neautorizat spațiul aerian al României vor fi înregistrate folosindu-se aparatura specifică din dotare sau vor fi consemnate și păstrate până la finalizarea cercetării evenimentului.

(2) Aceste date vor fi puse la dispoziție organelor de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 21. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Apărării Naționale împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor emite dispoziții comune privind aplicarea prezentei legi.

Art. 23. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 416 din 5 decembrie 1979 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spațiul aerian al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, precum și orice alte dispoziții contrare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...