Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1037/2001 de autorizare a ofertei și livrării pentru consum uman direct a anumitor vinuri importate presupuse a fi fost obiectul unor procedee oenologice neprevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999
Număr celex: 32001R1037

Modificări (...)

În vigoare de la 31 mai 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole, în special articolul 45 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 care a înlocuit Regulamentul (CEE) nr. 822/87, cu efect de la 1 august 2000, stabilește că derogările prevăzute la alineatul (1) pentru produsele importate urmează să fie adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 133 din tratat.

(2) Articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 stabilește că produsele menționate în articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) din regulamentul respectiv pot fi importate numai dacă sunt însoțite de un certificat care să ateste respectarea dispozițiilor ce reglementează producția, comercializarea și, dacă este cazul, livrarea acestora pentru consumul uman direct în țările terțe de origine.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1873/84 prevede o derogare care autorizează importul în Comunitate al vinurilor din Statele Unite care au fost supuse anumitor procedee oenologice neprevăzute de dispozițiile comunitare. Pentru anumite procedee oenologice această autorizație este valabilă numai până la 31 decembrie 2003.

(4) Articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 a abrogat, cu efect de la 1 august 2000, mai multe regulamente ale Consiliului, inclusiv Regulamentul (CEE) nr. 1873/84. Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 1608/2000 al Comisiei din 24 iulie 2000, care prevede măsurile tranzitorii până la adoptarea măsurilor definitive de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole prevede că anumite dispoziții din Regulamentul (CEE) nr. 1873/84 rămân în vigoare până la adoptarea prezentului regulament de către Consiliu, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003.

(5) În prezent au loc negocieri între Comunitate, reprezentată de Comisie, și Statele Unite ale Americii, în vederea încheierii unui acord privind comerțul cu produse vitivinicole. Acestea privesc în special procedeele oenologice respective ale celor două părți, precum și protejarea mențiunilor geografice. La întrunirea sa din 23 octombrie 2000, Consiliul pentru agricultură a luat notă de raportul Comisiei privind negocierile prevăzute la articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1873/84 și a confirmat dorința sa de a avansa negocierile și de a stabili modul de abordare a acestora.

(6) Pentru a asigura buna derulare și progresul negocierilor, ar trebui extinse dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 1873/84 și procedeele oenologice din Statele Unite menționate la punctul 1 litera (b) din anexa la Regulamentul (CEE) nr. 1873/84 ar trebui autorizate în continuare în mod tranzitoriu până la intrarea în vigoare a acordului ce va rezulta în urma negocierilor, până la 31 decembrie 2003, astfel cum s-a convenit de către Consiliu în Regulamentul (CE) nr. 2839/98 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1873/84.

(7) În conformitate cu evoluțiile cadrului de reglementare și a procedeelor oenologice, aspectele tehnice ale anexei ar trebui actualizate pentru a corespunde normelor actuale în vigoare în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Sub rezerva articolului 45 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 1493/1999, sunt permise oferta și livrarea pentru consumul uman direct în cadrul Comunității a produselor care au codurile NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 și 2204 30 10 și care sunt obținute din struguri recoltați și vinificați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii pentru care, în conformitate cu dispozițiile Statelor Unite, este posibil ca unul sau mai multe din procedeele oenologice menționate în anexa punctul 1 literele (a) și (b) la prezentul regulament să fi fost folosite în timpul operațiunilor de fabricare sau depozitare.

Cu toate acestea, în ceea ce privește utilizarea proceselor oenologice menționate la punctul 1 litera (b) din anexă, această autorizație este valabilă doar până la intrarea în vigoare, până la 31 decembrie 2003, a acordului ce va rezulta în urma negocierilor cu Statele Unite ale Americii privind comerțul vitivinicol, având ca obiect, în special, procedeele oenologice și protejarea mențiunilor geografice.

(2) Statele membre nu pot interzice oferta sau livrarea pentru consumul uman direct a vinului obținut din struguri recoltați și vinificați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii în conformitate cu dispozițiile în vigoare în țara respectivă, pe motiv că este posibil să se fi aplicat unul sau mai multe dintre procedeele oenologice menționate la punctul 2 literele (a) și (b) din anexă.

(3) Vinurile obținute din struguri recoltați și vinificați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii cu adaos de zahăr în soluție apoasă nu pot fi oferite sau livrate pentru consumul uman direct în Comunitate.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...