Grațierea individuală | Lege 546/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Grațierea individuală

Art. 3. -

Grațierea individuală se acordă la cerere sau din oficiu, numai după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Art. 4. - Modificări (1)

Cererea de grațiere individuală, împreună cu actele anexate, se adresează Președintelui României și poate fi făcută de:

a) persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia;

b) soțul persoanei condamnate, ascendenții, descendenții, frații, surorile ori copiii acestora, precum și de aceleași rude ale soțului persoanei condamnate.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Cererea de grațiere conține în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate și pedeapsa pentru care se solicită grațierea.

(2) La cererea de grațiere se anexează, în copie legalizată, hotărârea definitivă de condamnare, certificatul de cazier judiciar și, după caz, acte de stare civilă, certificate medicale, rapoarte de anchetă socială și alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în susținerea cererii sale.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) În vederea exercitării prerogativei de grațiere, Președintele României poate solicita, atunci când socotește necesar, avize consultative de la Ministerul Justiției, care este obligat să le înainteze în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(2) De asemenea, atunci când consideră necesar, Președintele României poate solicita informații organelor administrației publice locale, conducătorului locului de detenție, organelor judecătorești și ale parchetelor, organelor de poliție și altor instituții publice, precum și comandantului unității, pentru condamnații militari.

Art. 7. -

Decretul de grațiere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Decretul de grațiere trebuie să conțină următoarele elemente:

a) datele de identificare a persoanei condamnate: numele, prenumele, prenumele părinților, data și locul nașterii; Modificări (1)

b) elementele de identificare a hotărârii judecătorești de condamnare;

c) pedeapsa aplicată de instanță, care face obiectul grațierii;

d) modalitatea grațierii - totală sau parțială, indicându-se partea de pedeapsă grațiată, pentru grațierea parțială.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Prin decret se pot grația una sau mai multe pedepse.

(2) Grațierea individuală se acordă numai pentru pedepse privative de libertate. Dispozițiile prezentei legi privitoare la pedepse se aplică în mod corespunzător și sancțiunilor cu închisoare contravențională.

(3) Nu pot fi grațiate pedepsele deja executate, pedepsele a căror executare nu a început din cauza sustragerii condamnatului de la executare, condamnările cu suspendarea executării pedepsei, pedepsele complementare și cele accesorii.

(4) Grațierea individuală nu are efect asupra laturii civile și asupra măsurilor administrative pronunțate într-o cauză penală.

Art. 10. -

În situația respingerii cererii de grațiere, actul de respingere va fi comunicat persoanei care a introdus cererea, în termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei de către Președintele României.

Art. 11. -

Grațierea individuală poate fi refuzată de către beneficiarul ei atunci când cererea a fost făcută de altă persoană. Această prevedere nu se aplică în cazul condamnatului minor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 546/2002:
Dispoziții generale
Grațierea individuală
Grațierea colectivă
Dispoziții comune
Dispoziții finale
;
se încarcă...