Art 49 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 489/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 49. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, în România funcționează 18 culte recunoscute, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cultele din România prevăzute în anexă vor prezenta statutele și codurile canonice Ministerului Culturii, pentru recunoașterea lor. Jurisprudență

(3) Recunoașterea se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dispozițiile art. 17 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 489/2006:
Art 39 Învățământul organizat de culte
Art 40 Asociațiile religioase
Art 41 Asociațiile religioase
Art 42 Asociațiile religioase
Art 43 Asociațiile religioase
Art 44 Asociațiile religioase
Art 45 Asociațiile religioase
Art 46 Asociațiile religioase
Art 47 Asociațiile religioase
Art 48 Asociațiile religioase
Art 49 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 50 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 51 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...