Art 41 Asociațiile religioase | Lege 489/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Asociațiile religioase -
Art. 41. -

(1) Oricare dintre asociați, pe baza împuternicirii date de ceilalți, poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor religioase.

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv, în formă autentică, în care se vor arăta obligatoriu denumirea asociației religioase, care nu poate fi identică sau asemănătoare cu cea a unui cult sau a altei asociații religioase recunoscute, datele de identificare și semnăturile asociaților, sediul, patrimoniul inițial, de cel puțin două salarii brute pe economie, alcătuit din aportul în natură sau în bani al asociaților, precum și primele organe de conducere; Jurisprudență

b) mărturisirea de credință proprie și statutul asociației religioase, care trebuie să cuprindă: structura sa de organizare centrală și locală, modul de conducere, administrare și control, modul de înființare și desființare a unităților locale, drepturile și obligațiile membrilor, principalele activități pe care asociația religioasă înțelege să le desfășoare în vederea atingerii scopurilor sale spirituale, alte prevederi specifice asociației religioase respective;

c) actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;

d) avizul consultativ al Ministerului Culturii; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

e) dovada privind disponibilitatea denumirii, eliberată de Ministerul Justiției.

Acesta este un fragment din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 489/2006:
Art 31 Patrimoniul cultelor
Art 32 Învățământul organizat de culte
Art 33 Învățământul organizat de culte
Art 34 Învățământul organizat de culte
Art 35 Învățământul organizat de culte
Art 36 Învățământul organizat de culte
Art 37 Învățământul organizat de culte
Art 38 Învățământul organizat de culte
Art 39 Învățământul organizat de culte
Art 40 Asociațiile religioase
Art 41 Asociațiile religioase
Art 42 Asociațiile religioase
Art 43 Asociațiile religioase
Art 44 Asociațiile religioase
Art 45 Asociațiile religioase
Art 46 Asociațiile religioase
Art 47 Asociațiile religioase
Art 48 Asociațiile religioase
Art 49 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 50 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 51 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...