Guvernul României

Hotărârea nr. 78/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Boița, Cârțișoara, Loamneș, Marpod, Păuca, Poplaca și Șura Mică, județul Sibiu

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 20 martie 2014.

În vigoare de la 20 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă stemele comunelor Boița, Cârțișoara, Loamneș, Marpod, Păuca, Poplaca și Șura Mică, județul Sibiu, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.7.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.7.

(3) Anexele nr. 1.1-1.7 și 2.1-2.7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

București, 12 februarie 2014.

Nr. 78.

ANEXA Nr. 1.1

STEMA
comunei Boița, județul Sibiu

ANEXA Nr. 2.1

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Boița, județul Sibiu

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Boița se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite.

În vârful scutului se află trei coline verzi din care apare un brad de argint.

Bradul este flancat de câte un turn de cetate de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Bradul și dealurile fac referire la vegetația și relieful specifice zonei.

Numărul colinelor reprezintă numărul satelor componente ale localității.

Cele două turnuri de cetate simbolizează monumentele istorice: castelul Turnu și Turnul Spart.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.2

STEMA
comunei Cârțișoara, județul Sibiu

ANEXA Nr. 2.2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cârțișoara, județul Sibiu

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Cârțișoara se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un vârf de țeapă.

În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o floare-de-colț cu petale de argint și stamine verzi.

În partea stângă, în câmp albastru, se află o carte deschisă de argint.

În vârf de țeapă răsturnat, în câmp verde, se află două puști încrucișate de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Puștile fac referire la statutul de localitate de grăniceri pe care l-a avut în trecut.

Floarea-de-colț simbolizează bogăția florală a zonei.

Cartea evocă rolul lui Badea Cârțan în difuzarea cărții românești în Transilvania.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.3

STEMA
comunei Loamneș, județul Sibiu

ANEXA Nr. 2.3

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Loamneș, județul Sibiu

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Loamneș se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.

În partea superioară, în câmp argintiu, se află un mănunchi cu șapte spice de grâu verzi.

În dreapta, în câmp roșu, se află un berbec conturnat de argint, în salt.

În stânga, în câmp albastru, pe o terasă neagră, se află o erupție de gaze de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Mănunchiul cu spice de grâu și berbecul simbolizează ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura și păstoritul.

Erupția de gaze reprezintă bogăția subsolului în gaz metan.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.4

STEMA
comunei Marpod, județul Sibiu

ANEXA Nr. 2.4

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Marpod, județul Sibiu

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Marpod se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roșu, se află o carte deschisă de argint.

În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un cap de berbec de argint, văzut din profil, spre dreapta.

În partea inferioară, în dreapta, în câmp verde, se află un fir de trifoi de argint.

În partea inferioară, în stânga, în câmp roșu, se află o erupție de gaze de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Cartea amintește de Iacob Bologa, unul dintre fondatorii ASTRA, originar din localitate.

Capul de berbec reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, creșterea animalelor.

Trifoiul simbolizează comunitatea săsească din zonă.

Erupția de gaze denotă bogăția subsolului în gaz metan.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.5

STEMA
comunei Păuca, județul Sibiu

ANEXA Nr. 2.5

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Păuca, județul Sibiu

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Păuca se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, cu vârful verde.

În mijlocul scutului se află un turn foișor cu o cruce treflată, de aur, flancat dreapta-stânga de câte un vrej cu ciorchine de struguri cu frunză, de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Turnul foișor reprezintă locul unde se oficia odinioară serviciul religios.

Vrejurile cu ciorchini de struguri simbolizează bogăția viticolă a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.6

STEMA
comunei Poplaca, județul Sibiu

ANEXA Nr. 2.6

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Poplaca, județul Sibiu

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Poplaca se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu bordură albastră și câmp roșu încărcat cu o bandă de argint.

În partea superioară se află trei brăduți de argint.

În partea inferioară se află un cerb de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Brazii și cerbul simbolizează bogățiile silvice și cinegetice ale zonei.

Banda de argint reprezintă pârtia de schi din localitate.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

ANEXA Nr. 1.7

STEMA
comunei Șura Mică, județul Sibiu

ANEXA Nr. 2.7

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Șura Mică, județul Sibiu

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.7, stema comunei Șura Mică se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară.

În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o roată dințată de argint.

În partea stângă, în câmp roșu, se află cornul abundenței de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Roata dințată reprezintă activitatea industrială din localitate și principală resursă de dezvoltare.

Cornul abundenței simbolizează agricultura, ca fiind una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...