Procedură privind transportul rutier contra cost de persoane în trafic internațional


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA COST DE PERSOANE ÎN TRAFIC INTERNAȚIONAL

Prevederile legale în materie sunt cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și în Norma metodologică privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011.

Licența comunitară și condițiile generale de desfășurare a transportului rutier contra cost de persoane în trafic internațional

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE

1. Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene

Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier, pe baza AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT INTERNAȚIONAL însoțită de GRAFICELE DE CIRCULAȚIE.

Autorizația de transport internațional

Autorizația de transport internațional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internațional contra cost de persoane prin serviciile regulate.

În calitate de autoritate de autorizare, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Generală de Reglementări în Transporturi emite autorizații de transport internațional și copii conforme ale acestora conform prevederilor Regulamentului (CE) 1073/2009 al Parlamentului European privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

Autorizația de transport internațional dă dreptul operatorului de transport rutier titular să efectueze transport rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanți ori prin asociere cu alți operatori de transport rutier, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitate și pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.

Autorizația de transport internațional se eliberează pe numele operatorului de transport rutier cu înscrierea, după caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanți sau a operatorilor de transport rutier asociați și va fi însoțită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulație la efectuarea serviciului respectiv.

Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se eliberează un număr de copii conforme ale autorizației de transport international care sa permita efectuarea, în condiții optime, a serviciului, potrivit graficului de circulație aprobat.

În cazul operatorilor de transport rutier asociati, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația este acordată operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca celorlalți operatori de transport rutier din cadrul asociației să le fie distribuite un numar de copii conforme ale autorizației, corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.

În cazul operatorilor de transport rutier subcontractanți, în vederea efectuării transportului rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizația și copiile conforme ale acesteia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operațiunea, urmând ca acesta sa distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanți un număr de copii conforme corespunzător numărului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.

Valabilitatea

Perioada maximă de valabilitate a autorizațiilor de transport internațional cu alte state din Uniunea Europeană este de 5 ani.

Modelul autorizației de transport internațional cu alte state din UE este prevăzut în Anexa nr. 23 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011.

Modelul copiei conforme a autorizației de transport internațional cu alte state din EU este prevăzut în Anexa nr. 24 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011.

2. Transportul rutier internațional contra cost de persoane prin servicii regulate între România și un stat din afara Uniunii Europene

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...