Procedură privind transportul rutier contra cost de persoane


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Aspecte generale

Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza doar în condițiile prevăzute în O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.

Conform art. 3 pct. 40 din O.G. nr. 27/2011 prin transport rutier contra cost se înțelege transportul rutier de mărfuri și/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii.

Prin transport rutier interjudețean se înțelege transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, situate pe teritoriul a două județe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor județe; în sensul prezentei ordonanțe, transportul rutier dintre municipiul București și alte județe este considerat transport rutier interjudețean, cu excepția transportului dintre municipiul București și localitățile județului Ilfov, care este considerat transport local.

Licență de traseu reprezintă document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport

Transportul rutier contra cost de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum și licența de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

Prin excepție transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate speciale și servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier și cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, precum și de către întreprinderile autorizate numai cu autovehicule având 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, copia conformă a licenței comunitare valabilă pentru transportul rutier național contra cost, prevăzută la art. 184 alin. (2) la Normele metodologice aprobate prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 sau copia conformă a autorizației pentru transportul rutier național contra cost, după caz, precum și licența de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale.

Transportul rutier în trafic județean/interjudețean al elevilor prevăzuți la art. 84 alin. (1) - (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către operatorii de transport rutier.

Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA COST DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE

Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se poate efectua numai pe baza programului de transport și a licenței de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier național contra cost de persoane prin servicii regulate.

În cazul transportului rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate, licența de traseu se eliberează pentru fiecare cursă, iar în cazul transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate licența de traseu se eliberează pentru fiecare traseu.

Modelul licenței de traseu este prevăzut în Anexa nr. 16 la Norme metodologice aprobate prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, iar modelul graficului de circulație al acesteia este prevăzut în Anexa nr. 17 la aceleași Norme metodologice.

Transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin licență de traseu valabilă pentru cursa respectivă așa cum aceasta este prevăzută în programul de transport.

Licența de traseu este valabilă numai însoțită de graficul de circulație pe toată durata efectuării transportului și numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua și la ora prevăzute în respectivul grafic de circulație.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...