Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5559/2013 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2014 fiind înlocuit parțial prin Ordin 3103/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare,

în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanță asupra mediului de afaceri și cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Procedura de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se aprobă Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Se aprobă Metodologia de constituire și de funcționare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.913/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2009, se abrogă. Jurisprudență

Art. 6. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală buget-finanțe, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Jurisprudență

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 22 noiembrie 2013.

Nr. 5.559.

ANEXA Nr. 1

METODOLOGIE
de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

PROCEDURA
de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE
de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar

ANEXA Nr. 4

METODOLOGIE
de constituire și de funcționare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...