Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 58/2014 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a Societății PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al ședinței din data de 8 ianuarie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 28-30 octombrie 2013 la Societatea PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Timișoara, Calea Martirilor 1989 nr. 23, camera 2, ap. 1, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J35/2232/2007, CUI 21920983/13.06.2007, RBK - 493/15.07.2008,

a constatat următoarele:

1. Societatea nu are sediu social destinat desfășurării activității pentru care a fost autorizată, la care să fie prezent în permanență un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

2. Începând cu data de 28 aprilie 2013, societatea nu mai deține o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce constituie contravenție potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară d e c i d e:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare Societatea PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Timișoara, Calea Martirilor 1989 nr. 23, camera 2, ap. 1, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J35/2232/2007, CUI 21920983/13.06.2007, RBK - 493/15.07.2008.

Art. 2. -

(1) După data retragerii autorizației de funcționare, brokerului de asigurare i se interzic desfășurarea activităților de negociere și încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în vederea efectuării plății ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(3) Societatea PANNON SAFE Broker de Asigurare - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. -

(1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și se poate sesiza Curtea de Apel București, în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu

București, 25 februarie 2014.

Nr. 58.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...