Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan -
CAPITOLUL II
Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (10), Referințe (1), Jurisprudență (6), Practică judiciară (10), Reviste (9)

(1) Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km față de frontiera de stat și țărmul Mării Negre, către interior, precum și cele situate în extravilan la o distanță de până la 2.400 m față de obiectivele speciale pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul specific al Ministerului Apărării Naționale, eliberat în urma consultării cu organele de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, prin structurile interne specializate menționate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, cu modificările și completările ulterioare. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (3), Proceduri (1)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică preemptorilor. Reviste (1), Proceduri (1)

(3) Avizele prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura și alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații de a emite avizul, se consideră ca fiind favorabil. Practică judiciară (1), Reviste (1), Proceduri (1)

(4) Terenurile agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, emis în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de solicitare de către vânzător. Procedura și alte elemente privind obținerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementează prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, avizul se consideră ca fiind favorabil. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Proceduri (1)

Mergi la:
Dispoziții generale
Vânzarea cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan
Exercitarea dreptului de preempțiune
Controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune
Dispoziții finale și tranzitorii

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...