Art 15 Dispoziții finale și tranzitorii Art 17 Dispoziții finale și tranzitorii

TITLUL I Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan - CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii -
Art. 16. -
Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (2)

Înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempțiune, potrivit art. 4, sau fără obținerea avizelor prevăzute la art. 3 și 9 este interzisă și se sancționează cu nulitatea absolută. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...