Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 11 Controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiuneTITLUL I Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan - CAPITOLUL V Dispoziții finale și tranzitorii -
Art 13 Dispoziții finale și tranzitorii

TITLUL I Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan - CAPITOLUL IV Controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune -
Art. 12. -
Reviste (2)

În exercitarea atribuțiilor care rezultă din aplicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz:

a) asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu;

b) asigură verificarea exercitării dreptului de preempțiune;

c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de vânzare-cumpărare de către potențialul cumpărător, prevăzute de prezenta lege; Modificări (1)

d) emit avizul prevăzut la art. 9 necesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan;

e) înființează, gestionează și administrează baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi; Puneri în aplicare (1)

f) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de prezenta lege, prin personalul împuternicit.

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...