Unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan - Dispoziții generale -
Art. 1. -
Practică judiciară (1), Reviste (2)

Scopurile prezentei legi sunt:

a) asigurarea securității alimentare, protejarea intereselor naționale și exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național;

b) stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;

c) comasarea terenurilor agricole în vederea creșterii dimensiunii fermelor agricole și constituirea exploatațiilor viabile economic.

Mergi la:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan
Art 4 Exercitarea dreptului de preempțiune
Art 5 Exercitarea dreptului de preempțiune
Art 6 Exercitarea dreptului de preempțiune
Art 7 Exercitarea dreptului de preempțiune
Art 8 Exercitarea dreptului de preempțiune
Art 9 Controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune
Art 10 Controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune
Art 11 Controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...