BIBLIOTECI PUBLICE | Lege 334/2002

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXĂ -
BIBLIOTECI PUBLICE

A. Biblioteca comunală

Categoria de personal Criterii de normare
- Bibliotecar*) - un post/unitate până la 2.500 de locuitori

*) Postul de bibliotecar reprezintă funcția de responsabil de bibliotecă și se asimilează cu funcția de șef de birou.

B. Biblioteca orășenească sau municipală situată în
localitatea nereședință de județ

Categoria de personal Criterii de normare
- Bibliotecar, responsabil de bibliotecă**) și alte categorii ale personalului de specialitate - un post până la 2.500 locuitori

**) Responsabilul de bibliotecă este asimilat cu funcția de șef de birou. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un număr mai mare de 3 angajați se acordă prin organigramă aprobată potrivit prevederilor legale.

C. Biblioteca Metropolitană București sau biblioteca județeană

Categoria de personal Criterii de normare
- Director general*) - un post/unitate
- Director de specialitate*) - un post/unitate
- Director economic*) - un post/unitate
- Director*) - un post/unitate
- Director adjunct de specialitate*) - un post/unitate
- Director adjunct economic*) - un post/unitate
- Bibliotecar și alte categorii ale personalului de specialitate - un post de la 2.500-5.000 de locuitori ai municipiului reședință de județ

*) Postul de director general și posturile de director de specialitate și de director economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal de minimum 150 de angajați.

*) Postul de director și posturile de director adjunct de specialitate și de director adjunct economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal de minimum 75 de angajați.

*) Postul de director și de director adjunct economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal mai mic de 75 de angajați.

Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.

Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.

Personalul de întreținere și de deservire se repartizează astfel:

- personalul de pază și de pompieri se stabilește potrivit prevederilor legale;

- îngrijitor - un post la 500 m2;

- numărul muncitorilor calificați și necalificați se acordă în funcție de necesarul fiecărei unități, potrivit prevederilor legale.

Indicatorul utilizatorilor de informații din biblioteca publică reprezintă 5% și maximum 10% din numărul de locuitori ai comunității, în condițiile respectării standardelor din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...