Biblioteci publice | Lege 334/2002

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sistemul național de biblioteci -
SECȚIUNEA E
Biblioteci publice

Art. 22. -

(1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept public sau privat, destinate tuturor membrilor unei comunități locale ori zonale.

(2) Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informații și la documentele necesare informării, educației permanente și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.

Art. 23. -

Din categoria bibliotecilor publice fac parte:

a) Biblioteca Metropolitană București;

b) bibliotecile județene;

c) bibliotecile municipale și orășenești;

d) bibliotecile comunale. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 24. -

Biblioteca Metropolitană București, succesoare a Bibliotecii Municipale "Mihail Sadoveanu" din București, este bibliotecă de drept public cu personalitate juridică și funcționează în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Art. 25. -

Biblioteca Metropolitană București exercită funcția de bibliotecă publică și de depozit local pentru municipiul București, de bibliotecă județeană pentru județul Ilfov, precum și de centru de informare și documentare în domeniul biblioteconomiei pentru bibliotecile publice din România, având următorul obiect de activitate: Modificări (2)

a) colecționează și achiziționează toate categoriile de documente necesare organizării activității de lectură, informare, documentare și educație permanentă în toate sectoarele Capitalei, prin filiale și biblioteci mobile, precum și publicațiile de specialitate din țară și din străinătate, în vederea informării bibliotecilor publice din România; Modificări (1)

b) elaborează și editează Bibliografia retrospectivă și curentă a municipiului București, alte publicații de specialitate, alcătuiește baze de date și asigură servicii de informare comunitară;

c) colecționează, conservă și valorifică fondul de documente specifice cu scopul protejării patrimoniului culturii scrise a municipiului București și a județului Ilfov.

Art. 26. -

(1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane București este finanțată integral din bugetul municipiului București. Modificări (1)

(2) Consiliile locale ale sectoarelor pot finanța programe culturale, lucrări de investiții și cheltuieli materiale pentru filialele aflate pe teritoriul sectorului respectiv.

Art. 27. -

(1) Bibliotecile județene sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică.

(2) Bibliotecile județene se organizează și funcționează în toate municipiile reședință de județ, în subordinea consiliilor județene.

Art. 28. -

Bibliotecile județene au următoarele atribuții principale:

a) colecționează toate categoriile de documente strict necesare organizării activității de informare și lectură la nivelul comunității locale; Modificări (1)

b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului în care își desfășoară activitatea; Modificări (1)

c) elaborează bibliografia locală curentă, alcătuiesc baza de date și asigură servicii de informare comunitară; Modificări (1)

d) îndeplinesc și funcția de biblioteci municipale pentru municipiile reședință de județ. Modificări (1)

Art. 29. -

Activitatea bibliotecilor județene se finanțează din bugetul județului respectiv.

Art. 30. -

(1) Bibliotecile municipale și orășenești sunt biblioteci de drept public cu sau fără personalitate juridică. Modificări (1)

(2) Consiliile locale ale municipiilor reședință de județ pot finanța programe culturale, lucrări de investiții și cheltuieli materiale pentru biblioteca județeană respectivă.

Art. 31. -

Bibliotecile municipale și orășenești organizează activitatea de lectură și oferă servicii de documentare și informare comunitară.

Art. 32. -

Activitatea bibliotecilor municipale și orășenești se finanțează din bugetul municipiilor și orașelor pe raza cărora funcționează.

Art. 33. - Referințe în jurisprudență (3)

Bibliotecile comunale se organizează și funcționează în toate centrele de comună, în subordinea consiliilor locale, și sunt finanțate din bugetele acestora.

Art. 34. -

Consiliile locale pot organiza în școlile sătești filiale sau puncte de servicii ale bibliotecilor publice comunale.

Art. 35. - Modificări (1)

Persoanele fizice sau juridice române ori străine pot înființa și finanța biblioteci publice de drept privat pe teritoriul României, pe baza metodologiei elaborate de Comisia Națională a Bibliotecilor.

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2002:
Biblioteca Națională a României
Biblioteca Academiei Române
Biblioteci universitare
Biblioteci specializate
Biblioteci publice
Biblioteci școlare
;
se încarcă...