Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 334/2002

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 68.
-

Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativă și profesională în raport cu autoritatea tutelară, constând în: Modificări (1)

a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerințe politice, ideologice sau religioase;

b) elaborarea programelor și proiectelor culturale proprii în condordanță cu strategiile naționale și internaționale;

c) stabilirea și utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituții culturale din țară și străinătate, conform obiectivelor și strategiei generale stabilite de autoritățile tutelare; Modificări (1)

e) participarea la reuniunile internaționale de specialitate sau la consorțiile bibliotecare și la asociațiile internaționale la care sunt membre, achitând cotizațiile și taxele aferente.

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2002:
Art 58 Conducerea bibliotecilor
Art 59 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 60 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 61 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 62 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 63 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 64 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 65 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 66 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 67 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 71 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 72 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 73 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 74 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...