Art 60 Comisia Națională a Bibliotecilor | Lege 334/2002

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comisia Națională a Bibliotecilor -
Art. 60.
- Modificări (1)

(1) Comisia este formată din specialiști recunoscuți în domeniul bibliotecilor, propuși de către:

a) Ministerul Culturii și Cultelor - 6 membri;

b) Ministerul Educației și Cercetării - 6 membri;

c) Academia Română - 2 membri;

d) asociațiile profesionale de profil - 3 membri.

(2) La propunerea președintelui Comisiei, Ministerul Culturii și Cultelor angajează, cu contract de muncă pe perioadă determinată, un număr de 5-10 specialiști și/sau încheie contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultanță și optimizare, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeană, precum și a cerințelor de aliniere la standardele europene.

(3) Reprezentanții ministerelor prevăzute la lit. a) și b) în Comisie se stabilesc după cum urmează:

a) Ministerul Culturii și Cultelor: Biblioteca Națională a României, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca Județeană "Octavian Goga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Județeană "Gh. Asachi" din Iași, Biblioteca Județeană Constanța, un reprezentant al compartimentului de specialitate din minister;

b) Ministerul Educației și Cercetării: Biblioteca Centrală Universitară din București, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași, Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara, Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București, reprezentantul compartimentului de specialitate din minister.

(4) Membrii Comisiei au mandat pe o perioadă de 4 ani și sunt confirmați prin ordin comun al celor doi miniștri, în baza propunerilor formulate de instituțiile și asociațiile menționate la alin. (1).

(5) Președintele și secretarul Comisiei sunt aleși dintre membrii acesteia, cu votul majorității simple.

(6) Comisia își desfășoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare și funcționare aprobat prin ordin comun al celor doi miniștri.

(7) Comisia poate alege, ca membri asociați, specialiști din țară sau din străinătate, personalități științifice de prestigiu în domeniu, propuși de președinte și validați cu votul majorității simple. Modificări (1)

(8) Comisia își poate constitui secțiuni formate din specialiști consacrați pe domenii, conduse de un președinte ales din rândul membrilor acestora.

(9) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor și sunt promulgate prin ordin comun al celor doi miniștri, în termen de maximum 30 de zile. Nesemnarea ordinului comun în cadrul acestui termen de către unul dintre cei doi miniștri presupune acordul tacit al acestuia pentru respectivul act normativ, în cazul în care nu există un dezacord scris, acesta putând fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(10) Secretariatul Comisiei este asigurat de un personal desemnat de șefii compartimentelor de specialitate din cele două ministere, în raport cu volumul activității bibliotecilor din subordine și coordonat nemijlocit de secretarul comisiei; sediul oficial al Comisiei este asigurat de către Ministerul Culturii și Cultelor.

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2002:
Art 50 Personalul bibliotecilor
Art 51 Personalul bibliotecilor
Art 52 Conducerea bibliotecilor
Art 53 Conducerea bibliotecilor
Art 54 Conducerea bibliotecilor
Art 55 Conducerea bibliotecilor
Art 56 Conducerea bibliotecilor
Art 57 Conducerea bibliotecilor
Art 58 Conducerea bibliotecilor
Art 59 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 60 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 61 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 62 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 63 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 64 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 65 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 66 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 67 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 68 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 69 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 70 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...