Art 54 Conducerea bibliotecilor | Lege 334/2002

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conducerea bibliotecilor -
Art. 54.
-

(1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu personalitate juridică funcționează consilii de administrație, cu rol consultativ.

(2) Consiliul de administrație este condus de directorul general sau de director, în calitate de președinte, și este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, directori adjuncți, contabil-șef și reprezentanți ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnați prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum și un reprezentant al autorității tutelare, desemnat de aceasta. Modificări (1)

(3) Consiliul de administrație al bibliotecii funcționează în baza regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii.

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2002:
Art 44 Personalul bibliotecilor
Art 45 Personalul bibliotecilor
Art 46 Personalul bibliotecilor
Art 47 Personalul bibliotecilor
Art 48 Personalul bibliotecilor
Art 49 Personalul bibliotecilor
Art 50 Personalul bibliotecilor
Art 51 Personalul bibliotecilor
Art 52 Conducerea bibliotecilor
Art 53 Conducerea bibliotecilor
Art 54 Conducerea bibliotecilor
Art 55 Conducerea bibliotecilor
Art 56 Conducerea bibliotecilor
Art 57 Conducerea bibliotecilor
Art 58 Conducerea bibliotecilor
Art 59 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 60 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 61 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 62 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 63 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Art 64 Drepturile și obligațiile utilizatorilor
;
se încarcă...