Art 50 Personalul bibliotecilor | Lege 334/2002

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Personalul bibliotecilor -
Art. 50.
-

(1) Conducerea bibliotecii de drept public și ordonatorul principal de credite sunt obligați să asigure formarea profesională continuă a personalului de specialitate, alocând în acest scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget.

(2) Programele de formare profesională continuă cuprind: management și marketing de bibliotecă, sociologia lecturii, informare științifică de specialitate, pregătire metodică, documentare în domeniul legislației generale și al legislației specifice, activități practice și de educație permanentă.

(3) Cursurile de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile de drept public se organizează, în condițiile legii, de către Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu", bibliotecile universitare, Biblioteca Metropolitană București și bibliotecile județene, centrele pentru formare profesională continuă ale Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Educației și Cercetării, precum și de către asociațiile profesionale de profil. Metodologia, criteriile de autorizare a instituțiilor în domeniul formării profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum și modalitățile de examinare finală și certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condițiile legii, de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2002:
Art 40 Patrimoniul bibliotecilor
Art 41 Patrimoniul bibliotecilor
Art 42 Patrimoniul bibliotecilor
Art 43 Patrimoniul bibliotecilor
Art 44 Personalul bibliotecilor
Art 45 Personalul bibliotecilor
Art 46 Personalul bibliotecilor
Art 47 Personalul bibliotecilor
Art 48 Personalul bibliotecilor
Art 49 Personalul bibliotecilor
Art 50 Personalul bibliotecilor
Art 51 Personalul bibliotecilor
Art 52 Conducerea bibliotecilor
Art 53 Conducerea bibliotecilor
Art 54 Conducerea bibliotecilor
Art 55 Conducerea bibliotecilor
Art 56 Conducerea bibliotecilor
Art 57 Conducerea bibliotecilor
Art 58 Conducerea bibliotecilor
Art 59 Comisia Națională a Bibliotecilor
Art 60 Comisia Națională a Bibliotecilor
;
se încarcă...