Art 12 Biblioteca Națională a României | Lege 334/2002

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sistemul național de biblioteci - Biblioteca Națională a României -
Art. 12.
-

(1) Biblioteca Națională a României îndeplinește următoarele funcții specifice:

a) conservă, cercetează, dezvoltă și pune în valoare patrimoniul de documente deținute în colecțiile sale; Modificări (1)

b) organizează Depozitul legal, potrivit legii;

c) depistează, colecționează, organizează, conservă și pune în valoare Fondul Documenta Romaniae, constituit din tipărituri și alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România și poporul român, publicații ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicații în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate; Modificări (1)

d) organizează și gestionează Rezerva națională de publicații;

e) în calitate de centru național de schimb realizează evidența centralizată și statistica schimburilor internaționale de publicații;

f) în calitate de centru național metodologic elaborează și coordonează metodologia împrumutului interbibliotecar intern și internațional, avizată de Comisia Națională a Bibliotecilor; Modificări (1)

g) în calitate de centru național de patologie și restaurare a publicațiilor coordonează activitatea din aceste domenii; Modificări (1)

h) îndeplinește și alte atribuții specifice, potrivit regulamentului de organizare și funcționare.

(2) Biblioteca Națională a României funcționează pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Acesta este un fragment din Legea bibliotecilor nr. 334/2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 334/2002:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Sistemul național de biblioteci
Art 10 Sistemul național de biblioteci
Art 11 Biblioteca Națională a României
Art 12 Biblioteca Națională a României
Art 13 Biblioteca Națională a României
Art 14 Biblioteca Națională a României
Art 15 Biblioteca Academiei Române
Art 16 Biblioteca Academiei Române
Art 17 Biblioteci universitare
Art 18 Biblioteci universitare
Art 19 Biblioteci universitare
Art 20 Biblioteci specializate
Art 21 Biblioteci specializate
Art 22 Biblioteci publice
;
se încarcă...