Parlamentul României

Legea nr. 531/2002 privind înființarea comunei Șimișna, județul Sălaj

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 octombrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează comuna Șimișna, județul Sălaj, având în componență satele Șimișna și Hășmaș. Reședința comunei Șimișna se stabilește în satul Șimișna.

(2) Comuna Rus are în componență satele Rus, Buziaș și Fântânele-Rus, iar ca reședință satul Rus.

Art. 2. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Șimișna, județul Sălaj, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Șimișna.

Art. 3. -

(1) Consiliul Județean Sălaj și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Sălaj și Consiliul Local al Comunei Rus, vor repartiza veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Rus între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Șimișna vor fi administrate și gestionate prin autoritățile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul județului Sălaj.

(3) Bugetul comunei Șimișna pe anul 2002 se va elabora de către delegații prevăzuți la alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Sălaj.

(4) Operațiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Rus și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Șimișna.

Art. 4. -

Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Rus, județul Sălaj, vor funcționa în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 23 septembrie 2002.

Nr. 531.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...